Affrsvrlden - den 12:e juni 2018

Vind-och solkraft billigare än fossila bränslen


Investeringarna i förnybara el-energikällor är nu mer än dubbelt så stora som i traditionella källor av typen kol, olja, naturgas och kärnkraft. Bakom uppgången ligger fallande kostnader för vind- och solkraft.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vind-och solkraft billigare än fossila bränslen" �r: