Vrmlands tidning - den 12:e juni 2018

Flera kyrkor kan säljas


13 tjänster hotade när Karlstads pastorat måste spara tio miljoner0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Flera kyrkor kan säljas" �r: