Svt - den 12:e juni 2018

Ingen myndighet säger sig kunna hjälpa Mohamad


Svenska myndigheter kan inte hjälpa Mohamad att återvända till Syrien. Åtminstone inte i nuläget. På Migrationsverket går det att söka ett återvändarbidrag för vissa länder, men inte om man vill tillbaka just till Syrien. Migrationsverket bedömer hela landet som alldeles för farligt ur säkerhetssynpunkt, och kan därför inte ge stöd för att människor ska resa tillbaka dit.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ingen myndighet säger sig kunna hjälpa Mohamad" �r: