Svt - den 12:e juni 2018

Slåtterängar ska öka den biologiska mångfalden


Två områden i Alvesta kommun ska åter bli levande slåtterängar. Markerna kommer att slås med lie för att öka den biologiska mångfalden. ”Det var jättemycket ängar förr men nu är det mest skog mellan byarna” säger naturskyddshandläggaren Love Eriksen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Slåtterängar ska öka den biologiska mångfalden" �r: