Svt - den 11:a juni 2018

C vill förändra reglerna för försörjningsstödet


För att förbättra integrationen vill Centerledaren Annie Lööf att försörjningsstödet, alltså det som förut hette socialbidrag, ska betalas ut lika mellan makarna. I dag betalas det ofta ut till mannen i hushållet. Centern föreslår även att både kvinnor och män ska lära sig svenska och aktivt söka jobb för att få ta del av försörjningsstödet.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "C vill förändra reglerna för försörjningsstödet" �r: