Vrmlands tidning - den 11:a juni 2018

Färre deltagare på Junitävlingarna på Stensta


Junitävlingarna på Stensta lockade färre deltagare än förra året0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Färre deltagare på Junitävlingarna på Stensta" �r: