Svt - den 11:a juni 2018

Fyra parter överklagar Västlänken-bygget


Nu har fyra parter överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut att Västlänken får byggas. Alla fyra överklagandena har hittills gått vidare till Högsta domstolen. – Tiden går ut vid midnatt, säger Lotta Danielsson, registratorassistent vid Svea hovrätt.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fyra parter överklagar Västlänken-bygget" �r: