Vrmlands tidning - den 11:a juni 2018

Ny skulptur i Kanalparken


Arbetet med den offentliga konsten i Säffle fortsätter0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ny skulptur i Kanalparken" �r: