Affrsvrlden - den 11:a juni 2018

Kinesisk storsatsning med grön obligation


Högt ställda solenergimål och ett starkt växande energibehov har gjort den Kinesiska marknaden för solenergi mycket attraktiv.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kinesisk storsatsning med grön obligation" �r: