Vrmlands tidning - den 11:a juni 2018

IVO avslutar lex-Maria


Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat en lex Maria-anmälan som rört en allvarlig vårdskada.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "IVO avslutar lex-Maria" �r: