Vrmlands tidning - den 11:a juni 2018

Industrin hotas av bristen på yrkesutbildade


Industrin erbjuder trygg arbetsmiljö kombinerat med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner i teknikintensiva, internationellt ledande företag. Det bör vara attraktivt, skriver Per Hidesten, Klas Wåhlberg och Marie Nilsson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Industrin hotas av bristen på yrkesutbildade" �r: