Vrmlands tidning - den 11:a juni 2018

Om stämning och trafikvett


Grattis alla studenter som i denna stund passerar förbi nedanför fönstret, ackompanjerade av dunka-dunka.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Om stämning och trafikvett" �r: