Vrmlands tidning - den 9:e juni 2018

Italienskt brandflyg förstärker brandberedskapen


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelade på lördagskvällen att de har stärkt den nationella beredskapen med stöd av Italien.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Italienskt brandflyg förstärker brandberedskapen" �r: