Svt - den 9:e juni 2018

72 000 människor flyr undan vattenmassorna i Kina


Tyfonen Ewinar i Kina har skapat stora översvämningarna. Många har varit tvungna att lämna sina hem och vägar har rasat ihop av vattenmassorna.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "72 000 människor flyr undan vattenmassorna i Kina" �r: