Svt - den 9:e juni 2018

Samkönat par från Island får bli föräldrar i Sverige


Kammarrätten i Jönköping går emot Skatteverket och har bedömt att en homosexuell kvinna som är förälder enligt isländsk lag ska registreras som förälder även i Sverige. Anledningen är att tilllämpningen av folkbokföringslagen i Skatteverkets beslut strider mot Europakonventionen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Samkönat par från Island får bli föräldrar i Sverige" �r: