Svt - den 9:e juni 2018

Nyköpingsskola lät bli att utreda kränkningar


En skola i Nyköping utredde inte vissa kränkningar eftersom föräldrarna till de inblandade barnen ansågs ha löst situationen. Men det befriar inte skolan från ansvar, menar barn- och elevombudet, som nu beordrar kommunen att vidta åtgärder.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nyköpingsskola lät bli att utreda kränkningar" �r: