Svt - den 9:e juni 2018

Eldningsförbud skapar kökskö


Det råder just nu eldningsförbud i hela Värmland. För den pågående Ransätersstämman har det inneburit att man fått inrätta ett separat sommarkök som stämmobesökarna får samsas om.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Eldningsförbud skapar kökskö" �r: