Vrmlands tidning - den 9:e juni 2018

Äntligen blir det nya slussar i Trollhättan


Vänersjöfarten är också viktig ur regionalpolitisk synpunkt. Den är en betydande näring tillsammans med hamnarna runt Vänern. Det transporteras omfattande volymer gods till och från företag kring sjön, skriver Lars Mejern Larsson, Carina Ohlsson och Jörgen Hellman.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Äntligen blir det nya slussar i Trollhättan" �r: