Vrmlands tidning - den 9:e juni 2018

Välfärd skapas tillsammans


Då är det förstås viktigt att inte ta heder och ära av sin motpart, för det ger sannerligen inte grogrund för bättre samarbetsklimat. Sant är att välfärd alltid måste byggas långsiktigt och tillsammans, skriver Kjell Göthe.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Välfärd skapas tillsammans" �r: