Svt - den 9:e juni 2018

Brandrisk kräver höjd beredskap av djurägare


Stora skogs och markbränder innebär inte bara en fara för människor, utan även för djur. Nu uppmanar Jordbruksverket lantbrukare att höja beredskapen och göra upp en plan för evakuering av stora djurbesättningar.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Brandrisk kräver höjd beredskap av djurägare" �r: