Svt - den 9:e juni 2018

Sahlgrenska får rätt att övervaka entréer


Kammarrätten upphäver tidigare beslut om att sjukhuset endast får spela in vid hotfulla situationer och tillåter kameraövervakning dygnet runt.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sahlgrenska får rätt att övervaka entréer" �r: