Vrmlands tidning - den 8:e juni 2018

Medborgarförslag: fler cykelvägar


En person har lämnat in ett medborgarförslag till kommunstyrelsen i Karlskoga.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Medborgarförslag: fler cykelvägar" �r: