Vrmlands tidning - den 8:e juni 2018

Ingen EM-debut för Oliver


Riskerar att gallras bort från sin debut i EM0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ingen EM-debut för Oliver" �r: