Svt - den 7:e juni 2018

Vem lider av en allvarlig psykisk störning?


En person som agerar rationellt, systematiskt och har förmågan att planera och genomföra brott systematiskt hur hänsynslösa och farliga brotten än är anses sällan lida av en allvarlig psykisk störning, det berättar överläkare Marianne Kristiansson vid Rättsmedicinalverket.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vem lider av en allvarlig psykisk störning?" �r: