Affrsvrlden - den 7:e juni 2018

Köp lågvärderad detaljhandlare


Investerarna har prisat in väldigt mycket dåligt i detaljhandlaren. Affärsvärlden provar ett bottenfiske.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Köp lågvärderad detaljhandlare" �r: