Affrsvrlden - den 7:e juni 2018

DI: Teckna inte nygammal bank


Nästa vecka noteras Arion Bank på Island och i Stockholm. Kursintervallet är för brett och bankens utsikter svårbedömda.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "DI: Teckna inte nygammal bank" �r: