Vrmlands tidning - den 7:e juni 2018

”Säkerställ din faktakontroll - installera en fakeblocker!”


Det är valår. Det är trollfabriker. Det är fake news. Det är åsiktskorridorer... Överallt diskuteras hur man ska veta vad som är sant och inte.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "”Säkerställ din faktakontroll - installera en fakeblocker!”" �r: