Vrmlands tidning - den 7:e juni 2018

Låten skolorna vara i kyrkan


Skolavslutningarnas månad är här, liksom debatten om kyrkornas lämplighet som lokal för det hela. Tradition ställs mot barnens rätt att inte påtvingas religiösa inslag, vilket driver många skolor till att försöka göra ceremonin så världslig som möjligt, trots att lokalen är religiös.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Låten skolorna vara i kyrkan" �r: