Vrmlands tidning - den 7:e juni 2018

Ni undvek att svara på frågan


Svar till Moderaterna Karlskoga:0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ni undvek att svara på frågan" �r: