Vrmlands tidning - den 7:e juni 2018

Säkerställ din faktakontroll – installera en fakeblocker


Faktum är att lösningen redan finns. Och det är vi som står för den. Det är vi som är ansvariga publicister som är garanterna. Det är vi som är utbildade och bär på en djup journalistisk kunskap som redan står i frontlinjen, skriver Mikael Rothsten med flera.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Säkerställ din faktakontroll – installera en fakeblocker" �r: