Affrsvrlden - den 6:e juni 2018

Perfekt pillerposition


Läkemedelsföretag världen över är inblandade i fler strukturaffärer än bolag i andra branscher. Stockholmsbörsen är inget undantag. För Recipharm gäller det att äta eller ätas.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Perfekt pillerposition" �r: