Affrsvrlden - den 6:e juni 2018

Samarbete ska hjälpa små exportbolag


Nu ska mindre bolag lättare kunna låna pengar vid exportsatsningar genom ett nytt finansieringssamarbete. "Det här innebär att det finns större möjlighet för små och medelstora företag att finansiera exportaffärer", säger Exportkreditnämndens generaldirektör Anna-Karin Jatko.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Samarbete ska hjälpa små exportbolag" �r: