Svt - den 25:e maj 2018

Nu ska samarbetet över Kvarken stärkas


Nu ska samarbetet med Österbotten i Finland bli bättre. Under två dagar besöker Österbottens Förbund Umeå för att jobba fram nya sätt att fördjupa sitt samarbete, bland annat vad gäller näringslivet, universitetet och olika mötesplatser.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nu ska samarbetet över Kvarken stärkas" �r: