Vrmlands tidning - den 23:e maj 2018

Mellanstadiet i Sunnemo skola flyttas till ÄBC


Det blir många förskolebarn på Sunnemo skola från och med höstterminen. Därför föreslås att mellanstadiet istället lokaliseras till Älvstrandens bildningscenter. På så sätt frigörs mer lokaler för förskolan.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Mellanstadiet i Sunnemo skola flyttas till ÄBC" �r: