Svt - den 23:e maj 2018

Nu ska Karlstadborna få säga sitt


Kommunstyrelsen godkände under tisdagen vision och planprogrammet för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde och skickar förslaget på samråd.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nu ska Karlstadborna få säga sitt" �r: