Vrmlands tidning - den 22:e maj 2018

Kommunledningen fick på nöten


Alla tycker i grund och botten att det är rätt att utöka investeringsbudgeten med 50 miljoner. S, V och L vill komma igång redan till hösten, övriga partier vill ha tydligare skrivningar. Två ajourneringar och en smärre polsk riksdag senare står det klart att ärendet återremitteras.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommunledningen fick på nöten" �r: