Vrmlands tidning - den 21:a maj 2018

Det hände för 100 år sedan


Stuveriarbetarstrejk har i dag utbrutit i härvarande hamn, i det arbetarne, ett hundratal, efter frukostrasten nedlagt arbetet på grund av att ett par arbetare i går blevo skilda från sin tjänst för vägran att arbeta på övertid samt av missnöje med arbetsfördelningen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Det hände för 100 år sedan" �r: