Vrmlands tidning - den 21:a maj 2018

Klagomål följs upp i en rapport


Efter fjolårets uppgifter om att elever inom gymnasieskolan känt sig kränkta har ett större värdegrundarbete genomförts.I höst ska en ny enkät ge svar på om läget förbättrats.I övrigt är det i huvudsak brist på studiero och trygghet eller otillräckligt stöd som leder till klagomål inom skolförvaltningen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Klagomål följs upp i en rapport" �r: