Vrmlands tidning - den 21:a maj 2018

Barnen blir vinnare


Att satsa på förskolan gör barnen till vinnare – och i förlängningen hela samhället.Stora barngrupper och låg förskollärartäthet påverkar förskollärares arbete negativt. Det som först ryker är tiden för att planera och utveckla verksamheten. Det visar Lärarförbundets nya rapport ”Lyssna på förskollärarna!”0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Barnen blir vinnare" �r: