Vrmlands tidning - den 17:e maj 2018

Bostadsrätterna blir allt dyrare


Bostadsrättspriserna i Kristinehamn ökade med 1,7 procent den senaste tremånadersperioden.Även i Värmland som helhet ökar priserna, till skillnad från landet i stort.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bostadsrätterna blir allt dyrare" �r: