Vrmlands tidning - den 17:e maj 2018

Mångfald – en viktig del av Sverige


Den 21 maj är det internationella mångfaldsdagen, kulturell mångfald är en viktig del av Sverige och vårt arbetsliv. Unionens mångfaldsundersökning (2017) visar att privatanställda tjänstemännen överlag upplever sin arbetsplats som öppen och inkluderande.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Mångfald – en viktig del av Sverige" �r: