Affrsvrlden - den 17:e maj 2018

Endomines vänder till vinst


Guldbolaget Endomines redovisar ett resultat efter skatt på 1,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-12,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:06 kronor (-0:80).0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Endomines vänder till vinst" �r: