Svt - den 16:e maj 2018

Stockholms tillväxt är den svagaste på fem år


Stockholm befinner sig inte längre i en högkonjunktur, det visar en ny rapport från Stockholms handelskammare. De nya siffrorna visar att staden har passerat konjunkturtoppen och numera är nere på ett normalläge för näringslivet i Stockholm.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stockholms tillväxt är den svagaste på fem år" �r: