Vrmlands tidning - den 16:e maj 2018

Skutberget är ett eftersatt område som politikerna vill utveckla


Höghöjdsbana, ny entré med servicebyggnad vid badvik, båtramp, bastu och fler aktiviteter. Så kan det bli på Skutberget om detaljplanen för ett Muminland antas. Men än finns inga pengar avsatta för friluftsområdet.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skutberget är ett eftersatt område som politikerna vill utveckla" �r: