Vrmlands tidning - den 16:e maj 2018

Stor trafikpåverkan när busshållplatser tillgänglighetsanpassas


Nu tillgänglighetsanpassas två busshållplatser i Filipstad - det gör att trafiken påverkas på riksväg 630 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stor trafikpåverkan när busshållplatser tillgänglighetsanpassas" �r: