Vrmlands tidning - den 16:e maj 2018

Hänsynsfulla tjuvar slangade diesel


Dieselstölderna ur skogsmaskiner fortsätter.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hänsynsfulla tjuvar slangade diesel" �r: