Svt - den 16:e maj 2018

WHO skickar försöksvaccin till Kongo-Kinshasa


Världshälsoorganisationen (WHO) har skickat 4 000 doser ebolavaccin till Kongo-Kinshasa i ett försök att hejda utbrottet av den smittsamma febersjukdomen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "WHO skickar försöksvaccin till Kongo-Kinshasa" �r: