Vrmlands tidning - den 16:e maj 2018

Det hände för 100 år sedan


På byggnadsnämndens förslag beslöts att bredda Västerlånggatan mellan Norra torget och Norra Staketgatan med 6 till 15 meter av tomtmarken intill östra sidan av gatan samt att söka fastställelse å detta beslut. Breddningen skall ske senast inom fem år.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Det hände för 100 år sedan" �r: