Vrmlands tidning - den 16:e maj 2018

Längre arbetsliv kräver nya lösningar


Kortare och mer flexibla arbetstider under de sista åren före pension skulle också göra att fler tror sig kunna arbeta längre upp i åren och sammantaget ge fler arbetade timmar, skriver Eva Nordmark.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Längre arbetsliv kräver nya lösningar" �r: