Vrmlands tidning - den 15:e maj 2018

En policy för informationssäkerhet


Kristinehamns kommun är på väg att anta en informationssäkerhetspolicy. Sista ordet har kommunfullmäktige och under tisdagen behandlades ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott som inte hade några invändningar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "En policy för informationssäkerhet" �r: